Önemli Tıbbi Terimler Listesi

Önemli Tıbbi Terimler Listesi

Önemli tıb terimler ve anlamları , Sık kullanılan tıbbi terimler listesi.

 

Korelasyon: İlişki

 

Kriter: Ölçüt

 

Lokalizasyon: Yer

 

Masif: Şiddetli

 

Matürasyon: Olgunlaşma

 

Medikal: Tıbbi

 

Mevcut: Var olan

 

Morfoloji: Yapı

 

Negatif tahmini değer: Negatif kestirim değeri

 

Nöral: Sinir

 

Opere: Ameliyat

 

Oral: Ağızdan

 

Parametre: Değişken

 

Pediatrik: Çocuk

 

Perforasyon: Delinme

 

Postmortem: Ölüm sonrası

 

Pozitif tahmini değer:

 

Pozitif kestirim değeri

 

Prekürsör: Öncül

 

Primer: Birincil

 

Profilaktik: Koruyucu

 

Prognoz: Seyir

 

Proliferasyon: Çoğalma

 

Reaksiyon: Tepkime

 

Replasman: Yerine koyma

 

Resesif: Çekinik

 

Reseptör: Almaç

 

Retrospektif: Geriye dönük

 

Rezervuar: Kaynak

 

Rezorbe olmak: Emilmek

 

Santral: Merkezi

 

Sekonder: İkincil

 

 

Abdominal: Karın

 

Aktivasyon: Etkinlik

 

Ampirik: Deneyimsel

 

Anamnez: Öykü

 

Asemptomatik: Belirtisiz

 

Batın: Karın

 

Dejenerasyon: Bozulma

 

Disfonksiyon: İşlev bozukluğu

 

Dominant: Baskın

 

Donör: Verici

 

Ekarte etmek: Dışlamak

 

Endikasyon: Gerekçe

 

Erüpsiyon: Döküntü

 

Faktör: Etmen

 

Faz: Evre

 

Fonksiyon: İşlev

 

Fraktür: Kırık

 

Gastrointestinal sistem: Sindirim sistemi

 

Hemartroz: Eklem içi kanama

 

identification: Tanımlama

 

İntensite: Yoğunluk

 

İntraabdominal: Karın içi

 

İnvaziv: Girişimsel

 

Karakter: Özellik

 

Karakterize: Belirgin

 

Konjenital: Doğuştan

 

Kontaminasyon: Bulaş

 

Kantitatif: Niceliksel

 

bulge :  Çıkıntı, şiş.

 

cadula block :  Epidural.

 

erythrophobia :  1. Yüz kızarmasından aşırı korkma; 2. Kırmızıdan korkma, kırmızı şeylere karşı ürküntü duym

 

freezing :  Donma, konjelasyo

 

gene :  Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).

 

submarginal :  Hudut veya kenara yakı

 

icteric :  1. Sarılığa ait; 2. Sarılığı tedavi edici; 3. Sarılık ilacı.

 

inulin :  biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.

 

ischiofemoral :  İskiyum ve femura ait.

 

macromelia :  El veya ayakların hipertrofisi

 

Skar: Yara izi

 

Spesifik: Özgül

 

Spontan: Kendiliğinden

 

Sporadik: Tek

 

Stimülasyon: Uyarı

 

Şikayet: Yakınma

 

Tayin: Gösterme

 

Tecrübeli: Deneyimli

 

Temas: Dokunma

 

Terminal: Son

 

Total: Toplam

 

Transformasyon: Dönüşüm

 

Transfüzyon: Aktarımectosteal :Kemik dışında bulunan

Son güncelleme : 19.08.2015 19:19:11 Kategori : Tıbbi Terimler Lisans: Creative Commons

Kategoriler

 • Hastalıklar
 • Tahlil Bilgileri
 • Poliklinik Terimleri
 • Genel Sağlık Konuları
 • Yardım Konuları
 • Tıbbi Terimler
 • Sağlık Hesaplamaları
 • Kategorideki Diğer Konular

  Dispne Nedir?

  Dispne : Nefes darlığı anlamına gelen bir tıp terimidir.Nefes almada zorlanma hastalığını ifade etme...

  Formasyon bozukluğu nedir?

   Formasyon bozukluğu nedir , ne demektir , anlamı nedir , hakkında bilgi. Formasyon bozukluğu ...

  Laboratuvar Nedir?

  Laboratuvar Nedir Bulunduğu mekan içerisinde, çeşitli kimyasal madde ,elementler , alet edevat ve d...

  Önemli Tıbbi Terimler Listesi

  Önemli tıb terimler ve anlamları , Sık kullanılan tıbbi terimler listesi.   Korelasyon: ...