Kan Tahlilleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Tahlil Sonuçları - Bilgi Bankası

Kan Tahlilleri ve Çeşitleri Nelerdir?


Kan Tahlilleri ve Çeşitleri Nelerdir?

En Sık Yapılan Kan Tahlilleri Çeşitleri ve İsimleri
 
HEMATOLOJİ TAHLİLLERİ
 
Hemogram (Tam Kan Sayımı)
Miyoglobin Tahlili
Sedimentasyon Tahlili
Seroloji Tahlili
Troponin Tahlili


BİYOKİMYA TAHLİLLERİ
 
Açlık ve Tokluk Kan Şekeri
Üre
Kreatinin
Kolesterol
Trigliserit
HDL
LDL
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
Fosfor
Kalsiyum
Ürik asit
Total protein
Albumin
Total Bilirübin
Direkt Bilirübin 
Amilaz
CK
CK-MB
Sodyum
Potasyum
Demir
ASO
CRP
RF
Klorür
 
KAN PIHTILAŞMA TAHLİLLERİ
 
D-Dimer Testi
Ptz: Protrombin Zamanı Testi
Aptz: Aktive Parsiyel Tromboplastin
Kanama Zamanı Testi
Pıhtılaşma Zamanı Testi
Fibrinojen Testi
 
 
HORMON TAHLİLLERİ
 
T3: Total T3 Testi
T4: Total T4 Testi
FT3: Serbest T3 Testi
FT4: Serbest T4 Testi
TSH: Tiroid-Stimulating Hormon (Tiroid Uyarıcı Hormon)
E2: Estradiol
ß-HCG: Beta Human Chorionic Gonatdotropin
FER: Ferritin Testi
B12: Vitamin B12 Testi
FOL: Folik Asit Testi
Testosteron
DHEA-SO4: Dehidro Epi Androstendion-sülfat
17-alfa-OH-P: (17-alfa-hidroksi-progesteron)
 
TÜMÖRLERİN BELİRLENMESİ İÇİN YAPILAN TAHLİLLER
 
CA 125: Karbonhidrat antijen 125
CA 19–9: Karbonhidrat antijen 19-9
AFP: Alfa-Fetoprotein
CEA: Karsinoembriyolojik antijen
CA 15–3: Karbonhidrat antijen 15-3
PSA: Prostat-Spesifik Antijen
Free PSA: Serbest PSA
 
HEPATİT TAHLİLLERİ
 
HbsAg Testi
Anti-Hbs Testi
Anti-HAV IgM Testi
Anti-HAV Total Testi
HbeAg Testi
Anti-HBe Testi
Anti-HIV Testi
Anti-HCV Testi
 
İMMÜNOLOJİ TAHLİLLERİ
 
Kompleman tahlilieri (C3,C4)
İmmünglobulin tahlilleri (IgG, IgA, IgM)
 
Not: Bu listedeki tahliller en sık yapılanlardır tüm kan tahlilleri bu listedekilerle sınırlı olmayabilir.
 Tarih : 21-03-2016 22:40:51 | Kategori : Tahlil Bilgileri Yer : Türkiye Genel

Rasgele Konular