Tahlil Sonuçları Yorumlama

Tahlil Sonuçları Yorumlama


Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki tahlil sonuçlarınızı uzman bir hekimden yada kendi hekiminizden hariç bir başkasının yorumlaması , değerlendirmesi ve sağlıklı bir neticeye ulaşabilmesi mümkün değildir. Ancak , en azından bir ön bilgiye sahip olabilmeniz için bazı tahlil tetkik sonuçlarının anlamlarını yazabiliriz.

Kan Tahlili Kısaltmaları ve Anlamları

- Hemogram: Tam kan sayımı demektir.
- RBC (RED BLOOD CELLS): Kırmızı kan hücrelerindeki eritrosit yani alyuvar miktarını gösterir.
- HGB (HEMOGLOBİN ya da HB): Kanda bulunan toplam hemoglobin miktarını göstermektedir.
- WBC (WHİTE BLOOD CELL): Kandaki beyaz kan hücreleri hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.
- HTC (HEMATOKRİT: Kanın şekilli elemanlarının, kanın serumuna oranıdır.
- MCH (MEAN CORPUSCULAR VOLUME): Eritrositlerde bulunan hemoglobin miktarını veren bilgilerdir.
- RDW (RED CELL DİSTRUBİTİON WİDTH): Eritrositlerin dağılımı hakkında bilgiler verir.
- MCV (MEAN CORPUSCULAR VOLUME): Kırmızı kan hücrelerinin çapını yani kırmızı kan hücrelerinin biçimi hakkındaki bilgiyi vermektedir.
- MCHC (MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBİN CONCENTRATİON): Bu değer hemoglobin konsantrasyonunu yüzde olarak belirler.
- PLT (PLATELETS): Kanda bulunan trombosit hakkında bilgi verir.
- MPV (MEAN PLATELET VOLUME): Kandaki trombositlerin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.
- PDW (PLATELET DİSTRUBİTİON WİDTH): Kandaki trombositlerin dağılımı hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.

Diyabet (Şeker) Tahlilleri Kısaltmaları ve Anlamları

- IVGTT: İntravenöz glukoz tolerans testi
- GDM: Gestasyonel Diyabetes Mellitus DM: Diyabetes Mellitus
- IGT: Bozulmuş Glukoz Toleansı
- HECT: Hiperinsülinemik öglisemik klemp testi
- NGT: Normal glikoz toleransı
- GAD: Glutamik asit dekarboksilaz
- MODY: Otozomal dominant Erişkin tip diabet
- ICA: Adacık antikoru
- IAA: İnsülin otoantikoru
- ITT: İnsülin tolerans testi
- IST: İnsülin supresyon testi
- DAB: Diyabetik anne bebeği
- BMI: Vücut kitle indeksi
- AKŞ: Açlık kan şekeri

Saygılarımızla

Bilgi paylaştıkça çoğalır bu sayfadaki bilgilerden dafa fazla kişinin istifade edebilmesi için, lütfen makaleyi aşağıdaki sosyal ağlardan en az 1 tanesinde paylaşmanızı rica ederiz.Saygılarımızla.

Son güncelleme : 22.02.2016 16:57:04Lisans: Creative Commons

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • Tıbbi Terimler
 • Haberler
 • Yardım Konuları
 • Genel Sağlık Konuları
 • Poliklinik Terimleri
 • Tahlil Bilgileri
 • Hastalıklar
 • Sağlık Hesaplamaları
 • Tıbbi Sözlük
 • Kategorideki Diğer Konular

  Dispne Nedir?

  Dispne : Nefes darlığı anlamına gelen bir tıp terimidir.Nefes almada zorlanma hastalığını ifade etme...

  Fizyoterapi (fizik tedavi)

  Fizikoterapi(Fizyoterapi) Nedir? Nasıl Uygulanır? Kısaca Fizyoterapi   Fizyoterapi, başka ismiyl...

  Önemli Tıbbi Terimler Listesi

  Önemli tıb terimler ve anlamları , Sık kullanılan tıbbi terimler listesi.   Korelasyon: ...

  Laboratuvar Tahlil Sonuçları Nedir?

  Laboratuvarlarda yapılan incelemeler sonrasında ortaya çıkan sonuçlara Laboratuvar sonuçları denir. ...