Tahlil Sonuçları Yorumlama

Tahlil Sonuçları Yorumlama


Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki tahlil sonuçlarınızı uzman bir hekimden yada kendi hekiminizden hariç bir başkasının yorumlaması , değerlendirmesi ve sağlıklı bir neticeye ulaşabilmesi mümkün değildir. Ancak , en azından bir ön bilgiye sahip olabilmeniz için bazı tahlil tetkik sonuçlarının anlamlarını yazabiliriz.

Kan Tahlili Kısaltmaları ve Anlamları

- Hemogram: Tam kan sayımı demektir.
- RBC (RED BLOOD CELLS): Kırmızı kan hücrelerindeki eritrosit yani alyuvar miktarını gösterir.
- HGB (HEMOGLOBİN ya da HB): Kanda bulunan toplam hemoglobin miktarını göstermektedir.
- WBC (WHİTE BLOOD CELL): Kandaki beyaz kan hücreleri hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.
- HTC (HEMATOKRİT: Kanın şekilli elemanlarının, kanın serumuna oranıdır.
- MCH (MEAN CORPUSCULAR VOLUME): Eritrositlerde bulunan hemoglobin miktarını veren bilgilerdir.
- RDW (RED CELL DİSTRUBİTİON WİDTH): Eritrositlerin dağılımı hakkında bilgiler verir.
- MCV (MEAN CORPUSCULAR VOLUME): Kırmızı kan hücrelerinin çapını yani kırmızı kan hücrelerinin biçimi hakkındaki bilgiyi vermektedir.
- MCHC (MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBİN CONCENTRATİON): Bu değer hemoglobin konsantrasyonunu yüzde olarak belirler.
- PLT (PLATELETS): Kanda bulunan trombosit hakkında bilgi verir.
- MPV (MEAN PLATELET VOLUME): Kandaki trombositlerin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.
- PDW (PLATELET DİSTRUBİTİON WİDTH): Kandaki trombositlerin dağılımı hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.

Diyabet (Şeker) Tahlilleri Kısaltmaları ve Anlamları

- IVGTT: İntravenöz glukoz tolerans testi
- GDM: Gestasyonel Diyabetes Mellitus DM: Diyabetes Mellitus
- IGT: Bozulmuş Glukoz Toleansı
- HECT: Hiperinsülinemik öglisemik klemp testi
- NGT: Normal glikoz toleransı
- GAD: Glutamik asit dekarboksilaz
- MODY: Otozomal dominant Erişkin tip diabet
- ICA: Adacık antikoru
- IAA: İnsülin otoantikoru
- ITT: İnsülin tolerans testi
- IST: İnsülin supresyon testi
- DAB: Diyabetik anne bebeği
- BMI: Vücut kitle indeksi
- AKŞ: Açlık kan şekeri

Saygılarımızla

Son güncelleme : 22.02.2016 16:57:04Kategori : Tıbbi TerimlerLisans: Creative Commons

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • Tıbbi Terimler
 • Haberler
 • Yardım Konuları
 • Genel Sağlık Konuları
 • Poliklinik Terimleri
 • Tahlil Bilgileri
 • Hastalıklar
 • Sağlık Hesaplamaları
 • Kategorideki Diğer Konular

  Fizyoterapi (fizik tedavi)

  Fizikoterapi(Fizyoterapi) Nedir? Nasıl Uygulanır? Kısaca Fizyoterapi   Fizyoterapi, başka ismiyl...

  Biyokimya nedir?

   Biyokimya nedir? Biyokimya nedir? Biyokimya : İnsan , hayvan bitki kısaca tüm canlı sistemlerinin...

  Laboratuvar Tahlil Sonuçları Nedir?

  Laboratuvarlarda yapılan incelemeler sonrasında ortaya çıkan sonuçlara Laboratuvar sonuçları denir. ...

  Kan tahlili nedir? Nasıl yapılır?

  Kan tahlili nedir ? Kan tahlili niçin yapılır? Hastadan alınan bir miktar kanın laboratuvarda an...