Tahlil Sonuçları Yorumlama

Tahlil Sonuçları Yorumlama


Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki tahlil sonuçlarınızı uzman bir hekimden yada kendi hekiminizden hariç bir başkasının yorumlaması , değerlendirmesi ve sağlıklı bir neticeye ulaşabilmesi mümkün değildir. Ancak , en azından bir ön bilgiye sahip olabilmeniz için bazı tahlil tetkik sonuçlarının anlamlarını yazabiliriz.

Kan Tahlili Kısaltmaları ve Anlamları

- Hemogram: Tam kan sayımı demektir.
- RBC (RED BLOOD CELLS): Kırmızı kan hücrelerindeki eritrosit yani alyuvar miktarını gösterir.
- HGB (HEMOGLOBİN ya da HB): Kanda bulunan toplam hemoglobin miktarını göstermektedir.
- WBC (WHİTE BLOOD CELL): Kandaki beyaz kan hücreleri hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.
- HTC (HEMATOKRİT: Kanın şekilli elemanlarının, kanın serumuna oranıdır.
- MCH (MEAN CORPUSCULAR VOLUME): Eritrositlerde bulunan hemoglobin miktarını veren bilgilerdir.
- RDW (RED CELL DİSTRUBİTİON WİDTH): Eritrositlerin dağılımı hakkında bilgiler verir.
- MCV (MEAN CORPUSCULAR VOLUME): Kırmızı kan hücrelerinin çapını yani kırmızı kan hücrelerinin biçimi hakkındaki bilgiyi vermektedir.
- MCHC (MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBİN CONCENTRATİON): Bu değer hemoglobin konsantrasyonunu yüzde olarak belirler.
- PLT (PLATELETS): Kanda bulunan trombosit hakkında bilgi verir.
- MPV (MEAN PLATELET VOLUME): Kandaki trombositlerin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.
- PDW (PLATELET DİSTRUBİTİON WİDTH): Kandaki trombositlerin dağılımı hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.

Diyabet (Şeker) Tahlilleri Kısaltmaları ve Anlamları

- IVGTT: İntravenöz glukoz tolerans testi
- GDM: Gestasyonel Diyabetes Mellitus DM: Diyabetes Mellitus
- IGT: Bozulmuş Glukoz Toleansı
- HECT: Hiperinsülinemik öglisemik klemp testi
- NGT: Normal glikoz toleransı
- GAD: Glutamik asit dekarboksilaz
- MODY: Otozomal dominant Erişkin tip diabet
- ICA: Adacık antikoru
- IAA: İnsülin otoantikoru
- ITT: İnsülin tolerans testi
- IST: İnsülin supresyon testi
- DAB: Diyabetik anne bebeği
- BMI: Vücut kitle indeksi
- AKŞ: Açlık kan şekeri

Saygılarımızla

Son güncelleme : 22.02.2016 16:57:04Kategori : Tıbbi TerimlerLisans: Creative Commons

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • Tıbbi Terimler
 • Haberler
 • Yardım Konuları
 • Genel Sağlık Konuları
 • Poliklinik Terimleri
 • Tahlil Bilgileri
 • Hastalıklar
 • Sağlık Hesaplamaları
 • Kategorideki Diğer Konular

  Önemli Tıbbi Terimler Listesi

  Önemli tıb terimler ve anlamları , Sık kullanılan tıbbi terimler listesi.   Korelasyon: ...

  Kan tahlili nedir? Nasıl yapılır?

  Kan tahlili nedir ? Kan tahlili niçin yapılır? Hastadan alınan bir miktar kanın laboratuvarda an...

  Biyokimya Tahlil Sonuçları ve Anlamları

  Tahlillerde Kullanılan Terimler ve Anlamları  Busayfadaki bilgiler size  tahlil sonuçlarınızı değer...

  Formasyon bozukluğu nedir?

   Formasyon bozukluğu nedir , ne demektir , anlamı nedir , hakkında bilgi. Formasyon bozukluğu ...