Önemli Tıbbi Terimler Listesi

Tahlil Sonuçları - Bilgi Bankası

Önemli Tıbbi Terimler Listesi


Önemli Tıbbi Terimler Listesi

Önemli tıb terimler ve anlamları , Sık kullanılan tıbbi terimler listesi.
 
Korelasyon: İlişki
 
Kriter: Ölçüt
 
Lokalizasyon: Yer
 
Masif: Şiddetli
 
Matürasyon: Olgunlaşma
 
Medikal: Tıbbi
 
Mevcut: Var olan
 
Morfoloji: Yapı
 
Negatif tahmini değer: Negatif kestirim değeri
 
Nöral: Sinir
 
Opere: Ameliyat
 
Oral: Ağızdan
 
Parametre: Değişken
 
Pediatrik: Çocuk
 
Perforasyon: Delinme
 
Postmortem: Ölüm sonrası
 
Pozitif tahmini değer:
 
Pozitif kestirim değeri
 
Prekürsör: Öncül
 
Primer: Birincil
 
Profilaktik: Koruyucu
 
Prognoz: Seyir
 
Proliferasyon: Çoğalma
 
Reaksiyon: Tepkime
 
Replasman: Yerine koyma
 
Resesif: Çekinik
 
Reseptör: Almaç
 
Retrospektif: Geriye dönük
 
Rezervuar: Kaynak
 
Rezorbe olmak: Emilmek
 
Santral: Merkezi
 
Sekonder: İkincil
 
 
Abdominal: Karın
 
Aktivasyon: Etkinlik
 
Ampirik: Deneyimsel
 
Anamnez: Öykü
 
Asemptomatik: Belirtisiz
 
Batın: Karın
 
Dejenerasyon: Bozulma
 
Disfonksiyon: İşlev bozukluğu
 
Dominant: Baskın
 
Donör: Verici
 
Ekarte etmek: Dışlamak
 
Endikasyon: Gerekçe
 
Erüpsiyon: Döküntü
 
Faktör: Etmen
 
Faz: Evre
 
Fonksiyon: İşlev
 
Fraktür: Kırık
 
Gastrointestinal sistem: Sindirim sistemi
 
Hemartroz: Eklem içi kanama
 
identification: Tanımlama
 
İntensite: Yoğunluk
 
İntraabdominal: Karın içi
 
İnvaziv: Girişimsel
 
Karakter: Özellik
 
Karakterize: Belirgin
 
Konjenital: Doğuştan
 
Kontaminasyon: Bulaş
 
Kantitatif: Niceliksel
 
bulge :  Çıkıntı, şiş.
 
cadula block :  Epidural.
 
erythrophobia :  1. Yüz kızarmasından aşırı korkma; 2. Kırmızıdan korkma, kırmızı şeylere karşı ürküntü duym
 
freezing :  Donma, konjelasyo
 
gene :  Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).
 
submarginal :  Hudut veya kenara yakı
 
icteric :  1. Sarılığa ait; 2. Sarılığı tedavi edici; 3. Sarılık ilacı.
 
inulin :  biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.
 
ischiofemoral :  İskiyum ve femura ait.
 
macromelia :  El veya ayakların hipertrofisi
 
Skar: Yara izi
 
Spesifik: Özgül
 
Spontan: Kendiliğinden
 
Sporadik: Tek
 
Stimülasyon: Uyarı
 
Şikayet: Yakınma
 
Tayin: Gösterme
 
Tecrübeli: Deneyimli
 
Temas: Dokunma
 
Terminal: Son
 
Total: Toplam
 
Transformasyon: Dönüşüm
 
Transfüzyon: Aktarımectosteal :Kemik dışında bulunanTarih : 19-08-2015 19:19:11 | Kategori : Tıbbi Terimler Yer : Türkiye Genel

Rasgele Konular